Paketlerimiz

SUN PAKET

Tesis Proje Bilgileri Yönetimi 

 • Tesis ve Projeye Ait Genel Bilgiler
 • Tesis ve Projeye Ait Dokümanlar, Belgeler
 • Tesis ve Projeye Ait Vaziyet Planı, Kroki, Ulaşım

 

Kat Malikleri Veri Tabanı Yönetimi

 • Mal Sahibi Bilgileri (Adres, İletişim, Meslek, Tel v.s.); Kimlik Bilgileri, Aile Bilgileri, İşlem Bilgileri, Taşınma Bilgileri
 • Kat Malikleri Aidat Yönetimi; Cari Hesap Açılış, Cari Hesap Veri Girişi, Aidat Borçlandırma, Ödemesi, Hızlı Aidat Ödeme, Sayaç İşlemleri (Otomatik Sayaç Okuma), Tahakkuk İşlemleri, Gecikme Faizi İşlemleri, İhtar Yazısı, Hesap Özeti v.s.
 • Sair İşlemler; Yatırım Bütçesi (Demirbaş) Borçlandırma ve Tahsilat İşlemleri, Raporlama

 

Tesis Veri Tabanı

 • Yeni tesis, blok, bağımsız bölüm, tesis kullanıcısı, tedarikçi ve ortak alan oluşturma
 • Tesis, blok ve bağımsız bölüm arasında kolay ilişki oluşturma ve bağlama
 • Tüm oluşturulan veriler için kolay arama ekranları
 • Birden fazla tesisi aynı sistemde yönetebilmeye imkân veren yapı
 • Bağımsız bölümlere ait kiralama, satış, taşınma, ikamet eden kişi, doküman, aidat, sayaç ve kira borçlarının takibi
 • Ortak alan seans bilgileri girişi
 • Tesis bütçe kalemleri bazında tedarikçi oluşturma imkânı

 

Bütçe Planlama ve Analiz Yönetimi

 • Tesis Bütçe Yönetimi
 • Bütçe Gerçekleşen Analizi ve Raporlaması
 • Tesis ve Proje İşlemleri
 • Raporlama

 

Banka İşlemleri

 • Banka Kartı İşlemleri
 • Hesaba Para Yatırma ve Çekme
 • Havale ve EFT Talimat Formu
 • Nakit Çekim Talimat Formu
 • Banka Hesap Ekstresi
 • Vadeli ve Vadesiz Hesaba Veri Girişi ve Takibi

 

Gelir-Gider Yönetimi ve Satın Alma Yönetimi

 • Tesis bütçe kalemlerine göre gider kayıtları
 • Satın Alma talep ve onay süreci
 • Gider kalemi ile ilgili bütçe aşım uyarıları
 • Tesis gelir kayıtları
 • Giderlere ait yaklaşan ödemelerin takibi ve fatura kayıtları
 • Genel ve çeyrek bazında gerçekleşen bütçe ve sapma raporları
 • Tesis genelinde veya tesise ait bloklar bazında bütçe raporlama imkânı
 • İşletme Defteri
 • Tüm veriler için kolay arama ekranları
 • Tüm nakit gelir ve gider kayıtlarının tutulduğu nakit kasa

Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetimi

 • Tedarikçi Veri Tabanı; Tedarikçi Cari kartları, Tedarikçi Teklif Veri Tabanı, Tedarikçi Değerlendirme
 • Satın Alma Bütçe Planlama
 • Satın Alma Teklif Yönetimi

 

Aidat ve Sayaç Yönetimi 

 • Tesislere ait bütçe planlarının oluşturulması
 • Tesis veya blok bazında bütçe oluşturma imkânı
 • Planlanan bütçelerin metrekare, arsa payı ve eşit ağırlıklı olarak tesis kullanıcılarına dağıtılması
 • Planlanan bütçeye, bağımsız bölüm ve eşit dağıtım olmak üzere 3 farklı aidat dağıtım yapabilme özelliği
 • Dağıtım sonucu oluşan aidatların ve ödemelerin takibi
 • Ödeme sonrası özel makbuz çıktısı oluşturulması
 • Demirbaş gider dağıtımı
 • Birim tüketim fiyatlarına göre elektrik, su, doğalgaz borçlandırmalarının gerçekleştirilmesi ve takibi
 • Kolay sayaç okuma değer girişleri
 • Tek tuş ile borçlu ihtar maili gönderimi
 • Aidat ve Sayaç ödeme ve borç durum raporları
 • Geciken ödemelerin takibi
 • Borçlulara ait yasal işlemlerin takibi
 • Geciken borçlara basit ve bileşik faiz uygulama imkânı
 • Ödeme durumlarına, ödeme tiplerine, banka ödemelerine göre durum raporları

 

İstenmesi halinde ekibimiz; ısınma, sıcak su, soğutma ve su sayaçları içinde kullanılan tüm sayaç okumalarını profesyonel altyapısı ile her ay düzenli olarak okur, dairelere paylaştırır.

3 Point Ivenia sistemine tahakkukları tarafımızdan yapılır.

Daire sakinleri, kullanım bedellerini ve endekslerini, kullanıcı adı ve şifreleri ile sistem üzerinden takip edebileceklerdir.

 

Hukuki Hizmet Süreçleri

 • Toplantı Kararı Bildirme
 • Karar Defteri Hazırlanması
 • İşletme Defteri Hazırlanması
 • Borçluya Dava Açılması
 • Borçluya İcra Takibi
 • Borçluya İpotek Koyma
 • Haksız Müdahaleye Dava
 • Rahatsız Eden Komşuya Dava Açma
 • Haksız İşgali Şikâyet
 • Haksız İşgal Dava
 • Kapıcılık Sözleşmesi 

 

Doküman Yönetimi

 • Şirket dokümanları
 • Tesis geneline ait dokümanlar
 • Tesise ait blok, bağımsız bölüm, tesis kullanıcısı, tedarikçi, ekipmana ait dokümanların eklenmesi ve bu dokümanların blok, daire ve tesis kullanıcısı, tedarikçi ve ekipmana ait özel kartlarda takibi
 • Hızlı doküman arama

 

Web ve Mobil Uygulamalar Portalı

 • SMS atma - alma
 • Toplu e-mail gönderme
 • Reklam, İlan, Yayın
 • Haber
 • Hastane, Ambulans, İtfaiye İletişim Bilgileri
 • Ulaşım, Yemek, Eğlence, Alışveriş Merkezi Ulaşım, İletişim Bilgileri
 • Mobil ekiplere iş emri gönderme ve online gerçekleşme takibi

 

Kat Malikleri Talep Yönetimi

 • Ekipman arıza, bağımsız bölüm ile ilgili sorunlar, tesis ile ilgili talepler, Vale, Kuru Temizleme, Taksi, Misafir Takibi gibi taleplerin alınması
 • Taleplerin ilgili kişilere yönlendirilmesi
 • İlgili kişilerin taleple ilgili güncellemelerinin takibi
 • Talep randevu sistemi
 • Kategorize edilmiş talep tipleri
 • Talep ekranından talebin geldiği tesis, blok, bağımsız bölüm, ortak alan veya ekipman ile ilgili çizim ve dokümanlara hızlı ulaşım imkânı
 • Talep çözüm takibi
 • Talep lokasyon, çözüm durumu ve çözüm süre raporları
 • Şikâyet- Talep Yönetimi

 

Ekipman ve Tesisat Yönetimi

 • Tesiste yer alan ekipman ve tesisat listesi, detaylı bilgileri
 • Belirlenen periyotlarda otomatik bakım oluşturma ve yaklaşan bakımların takibi
 • Tesiste yer alan ekipman ve tesisatların arıza kayıtlarının tutulması
 • Ekipman bazında bakım maliyetlerinin ve sürelerinin raporlanması
 • Bakım ve Onarım Formları
 • Ekipman arıza kayıtlarının tutulması, süre ve maliyet raporları
 • Bakım Sözleşmeleri
 • Kolay Ekipman ve Bakım Kaydı Arama Ekranları
 • Ekipman Garanti Süreleri Takibi

 

Stok ve Demirbaş Yönetimi

 • Tesis bazında ürün kayıtları oluşturma
 • Detaylı stok giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması
 • Tesis ve ürün bazında stok durum raporları

 

Ortak Kullanım Alanları Yönetim ve İşletim Modülü

 • Ortak Kullanım Alanları Listesi, Veri Tabanı
 • Ortak kullanım alanları rezervasyon takvimi görüntüleme ve seans bilgileri oluşturma
 • Rezervasyon kaydı gerçekleştirme
 • Rezervasyon Raporları
 • Tesis kullanıcısı, personel ve tesis dışı kullanım için rezervasyon kaydı
 • Temizlik, Havalandırma, İlaçlama, Aydınlatma vb. Operasyonların Yönetimi

 

Enerji Verimlilik ve Performans Yönetimi

 • Tesiste yer alan ekipman ve tesisatların enerji sarfiyat ölçümleri
 • Enerji Sarfiyatı İyileştirme Planları
 • Enerji Verimlilik Performans Raporları

 

Olay Yönetimi

 • Tesiste gerçekleşen kaza, hırsızlık, taşkınlık gibi olayların ayrıştırılarak tutulması
 • Olaylara müdahale sürecinin yönetilmesi
 • Olaylarla ilgili istatistiki bilgilerin oluşturulması
 • İş kazası veya tesis içi olay kayıtlarının tutulması
 • Tesis bazında olay durum raporları
 • Ziyaretçi kayıtları ve giriş çıkış takibi
 • Kapı açma kayıtları
 • Bulunan malzeme kayıt ve teslimi
 • Taşınma kayıtları ve taşınma sonucu otomatik tesis kullanıcısı güncelleme 
 • Güvenlik denetimleri
 • Şikâyet kayıtları
 • Günlük güvenlik raporu ve kontrol edilmemiş raporların takibi
 • Görev yeri defteri
 • Tüm kayıtlar için kolay arama ekranları

 

Güvenlik Koordinasyon Yönetimi 

 • Güvenlik Personeli ile Üst Yönetim Arasındaki İletişim
 • Güvenlik Personeli İş Emirleri Yönetimi
 • Güvenlik Personeli Kontrol Listesi (Checklist) Takibi
 • Güvenlik Performans Raporları ve Tutanakları

 

İç İletişim Doküman Yönetimi

 • Görevlendirme
 • Bilgilendirme
 • Toplantı Yönetimi
 • Öneri, Övgü, Şikâyet
 • Doküman Arşiv Yönetimi
 • Gelen - Giden Evrak; Personel İş Tanımları, Kat Malikleri Kanunu, Sözlükler, Taşeron Hizmet Sözleşmeleri, Kira ve Kiralama Sözleşmeleri vb. 

 

Toplam Kalite Denetim ve Raporlama Yönetimi 

 • Kalite standartları gereği gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin yürütülmesi ve izlenmesi
 • İç tetkik planlama
 • İç tetkik kayıtlarının tutulması
 • İç tetkik sonucu gereken durumlarda düzeltici önleyici faaliyet oluşturma
 • Uygunsuzluk takibi
 • Kalite dokümanları takibi

 

İç İletişim Yönetimi

 • Tesis kullanıcılarına, personele ve yöneticilere bilgilendirme gönderimi
 • Sistem kullanıcıları için görevlendirmeler oluşturma ve bu görevlerin durum takipleri
 • Belirli periyotlarda yapılması gereken görevlerin oluşturulması, günü gelen görevlerin takibi
 • Sistem kullanıcıları, personel ve tesis kullanıcıları ile gerçekleştirilecek toplantı oluşturma, toplantı kararlarının kayıt altına alınması
 • Toplantı kararları bilgilendirme veya görevlendirme olarak belirlenen kişilere iletilmesi

 

İnsan Kaynakları ve Personel Özlük Bilgileri Yönetimi

 • Detaylı personel bilgisi kaydı
 • Personel başvuru kayıtları ve olumlu başvuru sonucu otomatik personel kaydı
 • Personel zimmet bilgileri
 • Personel izin talepleri ve izin süre takibi
 • Personel evrak takibi
 • Personel işten çıkarma ve görüşme kayıtları
 • Personel Başvuru Tablosu (Kimlik Bilgileri, Profil, İletişim Bilgileri)
 • Personel Genel Eğitim Bilgileri Tablosu
 • Personel Genel İş Tecrübesi Bilgileri Tablosu
 • Personel Genel Aldığı Kurs ve Eğitimler Tablosu
 • Personel Performans Ölçümleri
 • Personel Giriş - Çıkış Takibi
 • Personel Bordro - SSK Kaynakları
 • Personel Görev Tanımları

 

Site Yaşam Kitapçıklarının Oluşturulması

 

DUYURULAR
12 Ağu 2014

Yeni Web Sitemiz Açılmıştır.

Daha iyi hizmet amacını güden firmamımız, yeni websitesi ile size hizmet vermeye devam ediyor. Sitemizde firmamız ile alakalı en son gelişmeleri duyurular bölümünden sizler ile paylaşacağız. Sitemiz hakkındaki görüşlerinizi bizlere iletişim formu üzerinden gönderebilirsiniz. Görüş ve önerileriniz bizler için her zaman önemlidir...

DUYURULAR
12 Ağu 2014

3 Point Sosyal Medyada!

3 Point sosyal medyada da sizlerle. Firmamız ile alakalı e güncel bilgilerin paylaşılacağı sayfalarımızda bize ulaşmak artık daha kolay. Böylece sizlerle olan irtibatımızı bir seviye daha ileriye taşıyoruz.

DUYURULAR
12 Ağu 2014

Ürün Paketlerimiz

Paketler halinde sunduğumuz ürünlere 3point.com/paketlerimiz sayfasından ulaşabilir, çeşitli konularda hizmet verdiğimiz yazılımlarımızdan sizin için en uygun ürün için bizim ile irtibata geçebilirsiniz.

Site ve Tesis Yönetimi alanında, yıllardır faaliyet gösteren şirketimiz, toplu yaşamın sitelere yönelmesi ile birlikte hayatı kolaylaştıran teknolojik çözümlerle bir ilke imza atmıştır.

İletişim Detayları

Adınız, Soyadınız:

Hakkınızda kısa bir bilgi

E-Mail Adresiniz

Size ulaşabileceğimiz adresiniz

Açıklama

Mümkün olan en kısa zamanda size dönüş sağlayacağız.
Mailiniz başarılı bir şekilde gönderilmiştir.